DUYURU ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 4, Sayı: 76


Okuma Sayısı:12|Haber Tarihi:7.02.2023 13:54:49


Okuma Sayısı:8|Haber Tarihi:7.02.2023 13:54:38


Okuma Sayısı:1|Haber Tarihi:7.02.2023 13:54:02


Okuma Sayısı:21|Haber Tarihi:6.02.2023 13:04:16

TALİMAT İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VERGİ NUMARALARI


Okuma Sayısı:86|Haber Tarihi:27.10.2022 14:02:10

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ

Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği'nin 5/2 maddesi gereğince, NEVŞEHİR BAROSUNA kayıtlı,
Okuma Sayısı:190|Haber Tarihi:15.09.2022 15:49:40

DUYURU 2022/62

Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında.
Okuma Sayısı:137|Haber Tarihi:13.09.2022 14:23:22

DUYURU 2022/61

Konu: KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında.
Okuma Sayısı:147|Haber Tarihi:13.09.2022 14:22:12

DUYURU 2022/60

Konu: HABER-SEN Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Yazısı Hakkında.
Okuma Sayısı:132|Haber Tarihi:13.09.2022 14:21:19

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


Okuma Sayısı:180|Haber Tarihi:6.09.2022 19:27:23

2022 - 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2022- 2023 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı.
Okuma Sayısı:236|Haber Tarihi:6.09.2022 19:28:38

DUYURU 2022/57

Konu: Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Beraat Vekalet Ücretleri ile Mahkeme İlamları Üzerine Yapılacak Olan Ödemelerde 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin Aranılmaması Gerektiğini Bildiren Başkanlık Yazısı Hakkında.
Okuma Sayısı:141|Haber Tarihi:25.08.2022 10:47:47

TBB DUYURU 2022/30

Konu: İcra Dairelerine UYAP Vasıtasıyla Gönderilen Talepler Hakkında.
Okuma Sayısı:281|Haber Tarihi:19.04.2022 11:10:05

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir.
Okuma Sayısı:1443|Haber Tarihi:5.12.2019 10:07:20

DUYURU 2019/43

Konu : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı. 09.05.2019 günlü 30769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2018 tarih ve 2017/9 Esas, 2018/10 Karar sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir
Okuma Sayısı:2194|Haber Tarihi:28.06.2019 11:25:39

DUYURU 2018/42

Erciyes Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında.
Okuma Sayısı:1692|Haber Tarihi:13.11.2018 11:05:03


Okuma Sayısı:3429|Haber Tarihi:9.11.2018 14:01:08


Okuma Sayısı:4701|Haber Tarihi:9.11.2018 13:50:14

Duyuru No: 2017/55

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 07.08.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Okuma Sayısı:3076|Haber Tarihi:15.08.2017 13:23:21

Duyuru No: 2017/54

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu’nun 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini
Okuma Sayısı:3306|Haber Tarihi:15.08.2017 13:21:58
08.02.2023
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.