DUYURU ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 4, Sayı: 64

TBB DUYURU 2022/30

Konu: İcra Dairelerine UYAP Vasıtasıyla Gönderilen Talepler Hakkında.
Okuma Sayısı:59|Haber Tarihi:19.04.2022 11:10:05

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir.
Okuma Sayısı:1208|Haber Tarihi:5.12.2019 10:07:20

DUYURU 2019/43

Konu : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı. 09.05.2019 günlü 30769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2018 tarih ve 2017/9 Esas, 2018/10 Karar sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir
Okuma Sayısı:1730|Haber Tarihi:28.06.2019 11:25:39

DUYURU 2018/42

Erciyes Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında.
Okuma Sayısı:1149|Haber Tarihi:13.11.2018 11:05:03


Okuma Sayısı:2532|Haber Tarihi:9.11.2018 14:01:08


Okuma Sayısı:3341|Haber Tarihi:9.11.2018 13:50:14

Duyuru No: 2017/55

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 07.08.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Okuma Sayısı:2745|Haber Tarihi:15.08.2017 13:23:21

Duyuru No: 2017/54

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu’nun 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini
Okuma Sayısı:2980|Haber Tarihi:15.08.2017 13:21:58

Yeni Uzlaştırma Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaştırmaya ilişkin usul ve esaslar ile uzlaştırma büroları ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Okuma Sayısı:3851|Haber Tarihi:8.08.2017 13:52:39

Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Süreleri Değişti

5 Ağustos 2017 tarihli mükerrer 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 7035 sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile temyiz sürelerinde değişiklik yapılmıştır.
Okuma Sayısı:2659|Haber Tarihi:8.08.2017 13:48:03

Hukukçular Konağı İftar Menüsü

Hukukçular Konağı Zengin İftar Menüsü Sizleri Bekliyor
Okuma Sayısı:2762|Haber Tarihi:29.05.2017 15:17:28

Sgk Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Sgk Sözleşmeli Avukat Alım İlanı
Okuma Sayısı:4111|Haber Tarihi:22.02.2017 09:44:17

Duyuru No: 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtta;
Okuma Sayısı:2879|Haber Tarihi:7.02.2017 09:09:34

İleri Eğitim Programı Aile Hukuku Ve Mal Rejimi

İleri Eğitim Programı Aile Hukuku Ve Mal Rejimi
Okuma Sayısı:2992|Haber Tarihi:11.01.2017 11:43:39

2017/3 Duyuru

Baro organlarına seçilmiş tüm meslektaşlarımızın Anayasa değişikliği teklifi karşısındaki görüşlerini web sitemiz üzerinden bildirmelerinin sağlanması.
Okuma Sayısı:3116|Haber Tarihi:5.01.2017 12:33:14

2016/88 Duyuru

Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,
Okuma Sayısı:2983|Haber Tarihi:5.01.2017 12:32:12

8.Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

8.Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği
Okuma Sayısı:2586|Haber Tarihi:9.03.2016 07:56:21

Duyuru No: 2015/95

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Okuma Sayısı:3256|Haber Tarihi:11.12.2015 12:36:15

Kamuoyuna Duyurulur

Suriye’nin Bayırbucak beldesinde yaşayan tarihi, kültürel ve akrabalık bağlarımızın bulunduğu Türkmen kardeşlerimize yapılan saldırıları ve insan hakları ihlallerini ŞİDDETLE KINAMAKTAYIZ.
Okuma Sayısı:3445|Haber Tarihi:23.11.2015 13:13:35

Duyuru No: 2015/87

İlgi: 17.08.2015 günlü 2015/71 sayılı duyurumuz. İlgide belirtilen duyurumuzda 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/787 Esas sayısı ile açılan davada, “…Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 11.maddesinin 5. ve 6. fıkrası, 15.maddesinin 4.fıkrası, 22.maddesinin "Avukatlık Ücret Tarifesi" bölümünün İkinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan 6.maddesinin, 15.maddesinin (b) bendi ile 18.maddenin (b) bendinin, yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verildiği duyurulmuştur.
Okuma Sayısı:3060|Haber Tarihi:12.11.2015 15:41:55
23.05.2022
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.