DUYURU ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 4, Sayı: 71

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ

Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği'nin 5/2 maddesi gereğince, NEVŞEHİR BAROSUNA kayıtlı,
Okuma Sayısı:49|Haber Tarihi:15.09.2022 15:49:40

DUYURU 2022/62

Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında.
Okuma Sayısı:31|Haber Tarihi:13.09.2022 14:23:22

DUYURU 2022/61

Konu: KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında.
Okuma Sayısı:37|Haber Tarihi:13.09.2022 14:22:12

DUYURU 2022/60

Konu: HABER-SEN Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Yazısı Hakkında.
Okuma Sayısı:27|Haber Tarihi:13.09.2022 14:21:19

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


Okuma Sayısı:83|Haber Tarihi:6.09.2022 19:27:23

2022 - 2023 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2022- 2023 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı.
Okuma Sayısı:69|Haber Tarihi:6.09.2022 19:28:38

DUYURU 2022/57

Konu: Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Beraat Vekalet Ücretleri ile Mahkeme İlamları Üzerine Yapılacak Olan Ödemelerde 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi Uyarınca Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin Aranılmaması Gerektiğini Bildiren Başkanlık Yazısı Hakkında.
Okuma Sayısı:50|Haber Tarihi:25.08.2022 10:47:47

TBB DUYURU 2022/30

Konu: İcra Dairelerine UYAP Vasıtasıyla Gönderilen Talepler Hakkında.
Okuma Sayısı:192|Haber Tarihi:19.04.2022 11:10:05

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir.
Okuma Sayısı:1332|Haber Tarihi:5.12.2019 10:07:20

DUYURU 2019/43

Konu : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı. 09.05.2019 günlü 30769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2018 tarih ve 2017/9 Esas, 2018/10 Karar sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir
Okuma Sayısı:2026|Haber Tarihi:28.06.2019 11:25:39

DUYURU 2018/42

Erciyes Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında.
Okuma Sayısı:1498|Haber Tarihi:13.11.2018 11:05:03


Okuma Sayısı:3068|Haber Tarihi:9.11.2018 14:01:08


Okuma Sayısı:4284|Haber Tarihi:9.11.2018 13:50:14

Duyuru No: 2017/55

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 07.08.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Okuma Sayısı:2907|Haber Tarihi:15.08.2017 13:23:21

Duyuru No: 2017/54

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu’nun 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini
Okuma Sayısı:3140|Haber Tarihi:15.08.2017 13:21:58

Yeni Uzlaştırma Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaştırmaya ilişkin usul ve esaslar ile uzlaştırma büroları ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Okuma Sayısı:4018|Haber Tarihi:8.08.2017 13:52:39

Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Süreleri Değişti

5 Ağustos 2017 tarihli mükerrer 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 7035 sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile temyiz sürelerinde değişiklik yapılmıştır.
Okuma Sayısı:2798|Haber Tarihi:8.08.2017 13:48:03

Hukukçular Konağı İftar Menüsü

Hukukçular Konağı Zengin İftar Menüsü Sizleri Bekliyor
Okuma Sayısı:2904|Haber Tarihi:29.05.2017 15:17:28

Sgk Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Sgk Sözleşmeli Avukat Alım İlanı
Okuma Sayısı:4333|Haber Tarihi:22.02.2017 09:44:17

Duyuru No: 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtta;
Okuma Sayısı:3009|Haber Tarihi:7.02.2017 09:09:34
03.10.2022
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.