Tarih: 9.11.2018| Okunma Sayısı: 6472

01- Baroya hitaben dilekçe Örnek-1 ( 2 Adet )
02- Bildiri Kağıdı - Örnek -2  ( 2 Adet )
03- Yanında staj yapılacak Avukatın Muvafakatnamesi Örnek-3 Avukat yanında Staja Başlayınca alınacak ( 2 Adet ) ( 5 Yıllık Kıdem Şartı Gereklidir.)
04- Diploma veya Çıkış Belgesi Noterden Tasdikli veya Okuldan onaylı olacak ( 2 Adet ) 
05- Nüfus Cüzdan Fotokopisi TC.Kimlik Numaralı Noterden tasdikli ( 2 Adet ) 
06- İkametgah İlmühaberi Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden Yerleşim Yeri Belgesi ( 2 Adet )
07- Sağlık Raporu Sağlık Ocağından veya devlet hastanesinden ( 2 Adet )
08- Sabıka Kaydı Arşivli C.Savcılığından ( 2 Adet )
09- İki Avukatın Takdim belgesi- Örnek 4 ( 2 Adet ) ( 2 yıl Kıdem şartı gereklidir.)
10- SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığından yazı 
11- 6 Adet Biyometrik Fotoğraf - Kimlik Başvurusundan dolayı Biyometrik Fotoğraf zorunludur. 
12- Mavi Renk (Plastik Telli Dosya) ( 1 Adet )

ÖRNEK-1

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                    NEVŞEHİR

……………….Üniversitesi Hukuk Fakültesinden …………tarihinde mezun oldum ,Avukat stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri taşıyorum.

                        Nevşehir Mahkemelerinde Staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Adı soyadı (İmza)

Adres   :

Telefon :

E - Mail : 

 

ÖRNEK-2

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                   NEVŞEHİR

 

               1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 3.Maddesinde (e) ve 5.maddesinde (a) bentlerinde yazılı hallerin kendimde olmadığını cezai ve inzibatı kovuşturma altında bulunmadığımı, halen Avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve Avukatlık stajıma mani bir halimin bulunmadığını beyan ederim.

                                                                                                                   Adı Soyadı (İmza) 

ÖRNEK-3

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                   NEVŞEHİR

 

                 Baromuzda staj yapmak isteyen ………………….nin ikinci kısım stajını yanımda yapmasına muvafakat ediyorum.

                                                                                                          Avukat (İmza)

 

ÖRNEK-4

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                   NEVŞEHİR

            ……… Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından olup, avukatlık stajını Baromuzda yapmak isteyen ve halen (                                                        ) adresinde oturan (                                                     )’ın Avukatlık Kanunu’nun aradığı maddi ve manevi vasıflara sahip olduğu, avukatlıkla bağdaşmayan bir hizmeti bulunmadığını bildirir, kendisini Baromuza takdim ederiz.

            AVUKAT (İMZA)                                                                     AVUKAT (İMZA)

 

NOT: DİLEKÇELER 2 ŞER ADET BİLGİSAYARDA YAZILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

15.06.2024
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.