AVUKATLIK KANUNU
Tarih: 8.03.2023| Okunma Sayısı: 710

4515

 

              AVUKATLIK KANUNU

 

 

          Kanun Numarası         : 1136

          Kabul Tarihi                : 19/3/1969

          Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 7/4/1969   Sayı : 13168

          Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5   Cilt : 8   Sayfa : 1694

 

 

               Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

              "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

                                          Cilt: 2     Sayfa: 1041

 

 

 

                   BİRİNCİ KISIM

                  Avukatlık ve Avukat

 

 

          Avukatlığın mahiyeti:

          Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

          (Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

          Avukatlığın amacı:

          Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

          Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

            (Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda 

müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

 

Avukatlık Kanunu Tamamını İncelemek için Tıklayınız.

23.04.2024
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.