DİSİPLİN KURULU

                                                        

        Disiplin Kurulu Başkanı             Disiplin Kurulu Üyesi                    Disiplin Kurulu Üyesi

          Av. Adnan BİLGE                               Av. Bülent YUMUŞ                    Av. Fatma Aysun SAĞDIÇ GÜÇLÜ