8.Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Bildirisi
Tarih: 7.03.2016 23:00:00| Okunma Sayısı: 2743

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Anayasamıza göre, herkes, vaz geçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu gibi,cinsiyet  ayrımı gözetilmeksizin yasalar önünde eşit haklara sahiptir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Anayasa’da yer alan bu hükümler gereği,  hukukçu olarak bizim için kadın hakkını savunmak, insan hakkını savunmaktır.

Nevşehir Barosu olarak çalışmalarımızı eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu bağlamda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuz aracılığı ile etkili faaliyetler sürdürmekteyiz. Nevşehir Kadın Dostu Kentler Projesinde ve Yerel Eşitlik Eylem Planının uygulanmasında yereldeki ilgili kurumlarla beraber toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları, kadına yönelik şiddet  ve erken evlilikler konularında il düzeyinde çalışmalarımız devam etmektedir. Adli Yardım büromuz,ve kadın hakları komisyonumuz,aile içi şiddet ve kadın hakları konusunda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir .Çalışmaların geri dönüşleri sevindirici  ve umut vericidir.

Son yıllarda kadın-erkek eşitliğinin yasal anlamda sağlanmasına yönelik değişiklikler memnuniyet vericidir.

2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunumuz ile evlilik birliğinde aile reisi esası kaldırılmış, edinilmiş mallara katılma rejimi   ve  aile konutu kavramı getirilerek, kadının ev içindeki emeğinin ekonomik değeri kabul edilmiştir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun ile aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete dair tedbirler düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nda 2014 yılında yapılan değişikliklerle cinsel suçlarla ilgili cezalar artırılmıştır.

2014 yılında yürürlüğe giren Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet konusunda en geniş korumayı sağlayan hukuki düzenlemeler hayata geçirilmişitr.

Bütün bu mevzuat  değişikliklerine ve olumlu gelişmelere rağmen , kadın hakları ve kadın erkek eşitliği anlamında yine de istenilen seviyeye ulaşamadığımızda bir gerçektir.aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet, kadına yönelik cinayetler ,devam etmektedir.siyaset ve karar mekanizmalarında ,ve temsil mekanizmalarında oran hala düşüktür.Ekonomik ve çalışma hayatında,ve mülkiyet hukukunda,kadına düşen pay hala düşüktür.

Nevşehir Barosu olarak kadının insan haklarının ve eşitliğin  sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalarımız devam edecektir.

8.Mart günü ,1857 yılında,başlayan bir grev sebebi ile,eşitlik mücadelesinin başladığı gün olmuş ve günümüze dek kadın haklarının ve sorunlarının dile getirildiği gün olarak kutlanmaya başlanmıştır.Mor eller etkinliği ile bizlerde Kadın erkek eşitliğini ve kadın haklarının insan hakkı olduğunu  bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

8.mart dünya kadınlar gününü kutluyor,Kahraman Türk kadınlarımızı da rahmetle anıyorum Etkinliğimize katılmanız sebebi ile teşekkür ediyor Saygılarımı sunuyorum . 

25.06.2022
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.