KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 13.04.2022| Okunma Sayısı: 248

BASIN AÇIKLAMASI

 

Kapadokya Alan Başkanlığının 15 Mart 2022   tarih   ve 31779 sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Kapadokya Alan    Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular Ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı   Alınacak   Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hakkında  meslektaşlarımızdan ve toplumdan gelen  yoğun yakınmalar üzerine, anılan yönetmelik  Nevşehir Barosu Yönetim Kurulunca incelenmiş ve bu yönetmeliğin "Hukuka ve Hukukun Üstünlüğü" ilkesine aykırı olduğu yönünde ciddi bir kanaat oluşmuştur.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. Ve 95/21  maddelerinde; “Baroların, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmakla”  yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle, hukukun üstünlüğünü koruma görevi ve yükümlülüğü bulunan Nevşehir Barosu Yönetim Kurulu 21.03.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararıyla anılan yönetmelik hükümlerinin iptali için dava açma kararı almıştır.

Nevşehir Barosu Yönetim Kurulunun bu kararı üzerine Baro Başkanlığımız 13.04.2022 tarihinde anılan yönetmeliğin iptali  ve yürürlüğünün durdurulması için İdari Yargı Merciilerinde  dava açmış bulunmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

                                                                                                                            

 

                                                                                                        Nevşehir Barosu Başkanı

                                                                                                                           Av. Murat BOZ

08.12.2022
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.