TBB Duyuru 2011/54

Ankara 18.07.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/54

İLGİ: a-) 08 Kasım 2010 günlü ve 2010/65 sayılı duyurumuz.
b-) 06 Haziran 2011 günlü ve 2011/44 sayılı duyurumuz.

İlgi duyurularımız ile 30.06.2011 tarihine kadar geçerliliği bulunan eski kimlik kartlarının yeni kimlik kartları ile değiştirilmesi istenmiş ise de, son verilere göre 50.000'i aşkın meşlektaşımızın avukat kimlik kartlarını yenilendiği, ancak yaklaşık 20.000 civarında meslektaşımızın ise kimlik kartı değiştirme işlemlerini henüz tamamlayamamış olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle eski Avukat Kimlik Kartlarının son geçerlilik süresinin uzatılması konusu; Yönetim Kurulumuzun 15 Temmuz 2011 günlü toplantısında görüşülmüş ve "...meslektaşlarımızın gerek yargı organları, gerekse idari makamlar önünde sorunlarla karşılaşmamaları açısından ve araya adli tatilin girmesi sebebiyle başvurularda yaşanacak aksaklıklar da göz önüne alınarak, eski Avukat Kimlik Kartlarının son geçerlilik süresinin 31.10.2011 tarihine kadar uzatılmasına" katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Durumun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı