TBB Duyuru 2011/53

Ankara 18.07.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/53

6111 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, staj kredisi borçlarının asıllarını 02 Eylül 2011 günü mesai bitimine kadar ödeyen staj kredisi borçlularımızdan (yasal takibe girenler dahil); faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar tahsil edilmeyecektir.

Staj Kredisi borç bakiyeleri, Türkiye Barolar Birliği'nden veya http://stajkredi.ubap.org.tr adresli internet sitemizden öğrenilebilir ve kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

Meslektaşlarımızın; 6111 sayılı Kanun'un yukarıda bahsi geçen maddesinden faydalanabilmeleri ve staj kredi borçları konusunda mağdur olmamaları için Baronuza kayıtlı avukatların bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı