DİSİPLİN KURULU

                                                                              

                                                                             Disiplin Kurulu Başkanı

                                                                                Av. Adnan BİLGE

                                                                     

                                           Disiplin Kurulu Üyesi                        Disiplin Kurulu Üyesi

                                           Av. Bülent YUMUŞ                            Av. Rabia AKBAŞ