AVUKAT KİMLİĞİ HAKKINDA
<h4 id="ContentPlaceHolder2_baslik" class="baslik" style="background-image: url('../images/duyurubg.png'); 0px 8px; background-size: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; 0px 5px 0px 23px; margin: 0px; text-shadow: #ffffff 1px 1px; color: #0c77b2; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; normal; font-size: 25px; normal; font-family: SegoeUI; text-align: justify; auto; -1px;">AVUKATLIK KİMLİKLERİ BANKACILIK İŞLEMLERİNDE RESMİ KİMLİK OLARAK KULLANILABİLECEK</h4> <section class="info" style="825px; 0px 0px 0px 5px; margin: 0px; background: #0c77b2; 27px; color: #ffffff;"><span id="ContentPlaceHolder2_print" class="print" style="float: right; 16px; 24px; 0px 5px 0px 8px; display: block;"><a target="_blank" href="http://www.barobirlik.org.tr/Print-79759&lightbox[iframe]=true&lightbox[width]=750&lightbox[height]=450" style="display: block; background: url('../images/print.png') 0px 6px no-repeat; 16px; 20px;"></a></span><span id="ContentPlaceHolder2_date" class="date" style="background-image: url(http://web2.e-baro.web.tr/images/date2.png); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11px; float: left; font-family: SegoeUI; background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat;">14.12.2017</span><span id="ContentPlaceHolder2_view" class="view" style="background-image: url(http://web2.e-baro.web.tr/images/view2.png); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-size: 11px; float: left; font-family: SegoeUI; background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat;">3635</span></section><article style="background: #ffffff; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; normal; font-size: 15px; font-family: SegoeUI; 5px 10px 10px; auto; min- 500px; 22px; text-align: justify; box-shadow: #888888 0px 0px 3px inset;"> <p>Avukatlık Kanunu'na rağmen, avukatlık kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine dayanak gösterilen "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"te bugün yapılan değişiklik ile, avukatlık kimliğinin resmi kimlik sayılmasında engel görülen düzenleme kaldırılmıştır.</p> <p>Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.</p> <p>Saygılarımızla.</p> <p><strong>Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı</strong></p> <p><a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214-14.pdf" target="_blank" style="color: #0c77b2; text-decoration-line: none;"><strong>Resmi Gazete linki için tıklayınız</strong></a></p> </article>