DUYURU
<p style="font-family: SegoeUI; font-size: 15px; text-align: justify;">486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından serbest meslek faaliyeti icra eden avukat meslektaşlarımıza 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter-Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.</p> <p style="font-family: SegoeUI; font-size: 15px; text-align: justify;">Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden avukat meslektaşlarımızın, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar <a href="https://www.defterbeyan.gov.tr/" target="_blank" style="color: #0c77b2; text-decoration-line: none;">www.defterbeyan.gov.tr</a> adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.</p> <p style="font-family: SegoeUI; font-size: 15px; text-align: justify;">31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.</p> <p style="font-family: SegoeUI; font-size: 15px; text-align: justify;">486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için:<br /> <a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm" target="_blank" style="color: #0c77b2; text-decoration-line: none;">http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm</a></p> <p style="font-family: SegoeUI; font-size: 15px; text-align: justify;">Saygılarımızla.</p> <p style="font-family: SegoeUI; font-size: 15px; text-align: justify;"><strong>Türkiye Barolar Birliği</strong></p>