Ziyaret
Ankara Barosu Başkanı Sayın Av.Hakan CANDURAN ve Genel Sekreter  Sayın Av. Ramiz Erinç SAĞKAN Baromuzu ziyaret etmiştir.