İnsan Hakları , Kadın Hakları, Tübakkom
 
 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:  Av.Ayla AKBAŞ
                                                                                                                      
Üye:   Av.Sultan BOZ
Üye:   Av.Nurdem BİLGEN
Üye:   Av.Zehra SOYSALDI
Üye:   Av.
Üye:   Av.Fatma Aysun SAĞDIÇ GÜÇLÜ
Üye:   Av.Sema YURTBİLİR YAVUZ
Üye:   Av.Hicran Narin ÇOKÇALIŞKAN
Üye:   Av.Zeliha AKÇUR
Üye:   Av.Zahide GÜNBAY
Üye:   Av.Mesut ERDOĞAN