Genel Kurul Gündemi

                                                                                                         

 

İLAN

 

            1136 sayılı Avukatlık Yasası ve ilgili mevzuat gereğince;

 

            Baromuzun Olağan Genel Kurul görüşmeleri ile ilgili toplantı 06.10.2012 Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arası Nevşehir Barosu Hukukçular Konağında yapılacaktır.

Baromuzun Olağan Genel Kurul Organ Seçimleri de Yargı gözetimi altında yine 06.10.2012 Cumartesi günü öğleden sonra 13:00-17:00 saatleri arasında Nevşehir Barosu Hukukçular Konağında Sandık Kurulu oluşturulmak suretiyle yapılacaktır.

 

            Yukarıdaki tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde:

 

Genel Kurul görüşmelerine ait 2.toplantı 13.10.2012 Cumartesi günü, 10:00-12:00 saatleri arasında Nevşehir Barosu Hukukçular Konağında yapılacaktır, Yargı gözetimi altında yapılacak seçimler de yine 13.10.2012 Cumartesi günü öğleden sonra 13:00-17.00 saatleri arasında Nevşehir Barosu Hukukçular Konağında Sandık Kurulu Oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

 

Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular aşağıda gösterilmiş olup; Baromuzun gerek Genel Kurul toplantısı gerekse Kongre ve Yargı gözetimi altında Sandık Kurulu oluşturulmak suretiyle yapılacak seçimlerine mutlaka katılmanız ve oyunuzu kullanmanızı,

 

Olağan Genel Kurul Kongresi görüşmeleri ile Yargı gözetimi altında yapılan seçime katılmadığınız ve mazeretinizi haklı kılacak bir belge ispat etmediğiniz takdirde 1136 sayılı Yasanın 4667 sayılı Yasa ile değişik 86/1.maddesi hükümlerine göre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından, kayıtlı avukatların yıllık keseneklerinin 1/3’ü miktarında para cezası ile cezalandırılacağınızın bilinmesini,

 

Bilgilerinize rica ederim.

 

Av. Fahri KORUCU

Nevşehir Baro Başkanı

 

 

 

06.10.2012 Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arası yapılacak olan Olağan Genel Kurul Kongresinin Gündemi

 

 1. Yoklama,
 2. Atatürk, Şehitler ve meslektaşlarımızdan hayata gözlerini yummuş olanlar için 1 dakikalık saygı duruşu,
 3. Baro Başkanının toplantıyı açış konuşması,
 4. Başkanlık Divanı Seçimi, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili ile 2 Kongre Kâtibi seçimi),
 5. Baromuzun mali işlerini denetlemek üzere 3 asil, 3 yedek denetici seçimi,
 6. Yıllık Faaliyet ve hesap raporu hakkında görüşme açılması,
 7. Yönetim ibrasının oylanması  
 8. Baro Giriş Aidatı ile yıllık Baro aidatlarının tesbiti ve kabulü,
 9. Bütçe tasarısının fasılları itibariyle onaylanıp kabulü,
 10. Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönetmeliğin onaya sunulması,
 11.  Dilek ve temenniler, umumi konuşmalar ve kapanış.

               

 

06.10.2012 Cumartesi günü öğleden sonra 13:00-17:00 saatleri arası Yargı gözetimi altında yapılacak olan seçimlerde;

 

1.        Baro Başkanı Seçimi,

2.        Baro Yönetim Kurulu 8 asil, 8 yedek üye seçimi,

3.        Baro Disiplin Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçimi,

4.        Baro Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçimi,

5.        Türkiye Barolar Birliği’ne katılacak 2 asil, 2 yedek üye delege seçimi.