Adli Yıl Açılışı

Sayın Valim,

Değerli protokol üyeleri,

Değerli hakim ve savcılarım,

Değerli meslektaşlarım,

Adliyemizin değerli çalışanları,

Jandarma ve polis teşkilatının değerli temsilcileri,

Değerli basın mensupları,

2012-2013 adli yılının açılışı nedeniyle düzenlenen bu törene katılımınızdan dolayı öncelikle şükranlarımı sunar, hepinizi Nevşehir Barosu adına saygıyla selamlarım.

Yargıda köklü değişimlerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Geriye baktığımızda, özellikle geçtiğimiz bir yıl içerisinde yapılan değişikliklerin ülkemiz yargısına değer kattığı şüphesizdir.

Uygulamada henüz bir takım sorunlar olsa da, özellikle geçmişte Ulusal Yargı Ağı Projesiyle başlayan yargıdaki modernleşme ve değişim, fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik projeler ve usül kanunu ile temel kanunlarda yapılan değişiklerle devam etmektedir.

Değerli konuklar,

Yakın zamanda, yargı alanında, ülkemiz gündemini meşgul eden bir takım olaylar yaşanmış, milletimiz, yaşanan bu olayları bir fırsata dönüştürmeyi başarmıştır. Toplumun her kesiminde yargıya olan ilgi artmış, yargının sorunları, ülke sorunu haline gelmiştir. Yargıdaki son gelişmelerin temeli daha çok yaşanan bu olaylara dayanmaktadır. Yakın geçmiş hepimizce malum olmakla beraber, her ne sebeple olursa olsun toplum tarafından yargıya olan ihtiyacın hatırlanması, kamuoyunun yargıya olan ilgisi ve yargıda yaşanan gelişmeler memnun edicidir. Ancak gelinen nokta hiçbir zaman yeterli değildir.

 

 

Değerli konuklar,

Yargı alanındaki gelişmelerin ve iyileştirmelerin ortak amacı, yargıya olan güveni tesis etmektir. Kanaatimce “güven” kelimesi yargı bakımından çok özel bir anlama sahiptir. Yargı, güvenilir olmak zorundadır. En doğru kararı vermek her zaman mümkün değildir. Ancak karar mekanizmasına güven duyulmayan bir toplumda, vereceğiniz doğru kararın da bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla bugün, yargıya güveni tesis etmek en temel amaç olmalıdır.

Yargıya olan güveni tesis etmek, topluma yargı sisteminin çok iyi çalıştığını hissettirmekle mümkündür. Bu nedenle bugüne kadar mevzuat alanında ve fiziki şartlar anlamında yapılan yeniliklerin etkili olabilmesi ve yapılan değişiklerin özellikle toplum tarafından fark edilebilmesi için bazı önemli sorunların da bir an önce çözümü gerekir.

Ülkemizde, yargı alanında, bugün gelinen noktada, yargıya olan güvenin önünde engel teşkil eden sorunların en önemlisi kanaatimce iş yükü yoğunluğu ve buna paralel olarak uzun süren ve yüzeysel olduğu düşünülen yargılama sürecidir. Artık meseleyi bu yönüyle ele almak, gerekli tedbirleri bir an önce hayata geçirmek gerekir. Çünkü toplum yıllardır hızlı ve nitelikli bir yargılama beklentisi içindedir.

Hızlı, adil ve nitelikli bir yargılama için, bugüne kadar yapılan yapısal ve mevzuat değişiklikleri yanında artık yargıya hak ettiği bütçenin verilmesi zamanı gelmiştir. Yargının imkan ve kabiliyeti artırılmadan yargıya güvenin tesis edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bütçenin sağlayacağı imkanlarla, hakim, savcı ve adli personel sayısının olması gereken seviyeye bir an önce çıkarılması ve böylelikle iş yükünün paylaştırılması zorunludur. Önceden yapılan reformların etkili olabilmesi, daha iyi bir yargı için gösterilen çabanın toplum tarafından somut olarak anlaşılabilmesi için iş yükünün daha küçük parçalara ayrılması şarttır. Bu durumda davalar, en azından şekli anlamda daha iyi incelenecek ve yargı daha hızlı işleyecektir. Yargıdaki istihdam, özellikle hakim ve savcı sayısı açısından, bugünkü seviyede kaldığı sürece daha çabuk bir yargılama imkanı mümkün görünmemektedir. Sırf kanun değişiklikleriyle, bazı suç tiplerini ortadan kaldırmakla yargılamayı hızlandırmak mümkün değildir.

Diğer yandan nitelikli bir yargılama için kürsü hakimlerinin ve kovuşturma yapan savcıların tecrübe yaşının yükseltilmesi, avukatlık kanununun yeniden ele alınması, Avukatlık mesleğine kabul için sınav başta olmak üzere avukatlık mesleğinin daha nitelikli hale gelmesi için gereken tedbirlerin bir an önce alınması gerekir. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık mesleği yargıya en iyi katkıyı sağlayacak şekilde geliştirilmelidir.

Değerli konuklar,

Kanaatimce, yargıdaki hızlı gelişmeler sonrasında iyi bir sunum zamanı gelmiştir. Yargıya olan güvenin tesisi için, yargının topluma daha iyi sunulması gerekir. Yargıdaki reformlar toplum tarafından fark edildiği ölçüde başarıya ulaşacaktır. Çözüm için başka öneriler de getirilebilir, ancak özetle söylemek gerekirse, yargıdaki reformların başarıya ulaşması için, yeni adli yılda da, hız kesmeden toplum tarafından fark edilen, hızlı ve nitelikli yargılama ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni adli yılın, toplumun yargıya olan güvenin tesis edildiği bir yıl olmasını diler, bu yıl ilk kez, 1 Eylül tarihinde başlayan adli yıl açılışı ile aynı günde kutlanan Dünya Barış Günü münasebetiyle, ülkemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin egemen olmasını temenni eder, Nevşehir Barosu olarak, öncelikle toplumun güvenine layık bir meslek örgütü olmak için, sonrasında ülkemizde yargıya olan güvenin tesis edilmesi için azim ve kararlılıkla çalışacağımızı tüm samimiyetimle ifade eder, bütün meslektaşlarım adına saygılar sunarım.

 

 

Av. Fahri KORUCU