HMK Semineri
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Getirilen Yenilikler 03 Aralık 2011 Cumartesi Nevşehir,Kırşehir ve Niğde Baroların katılımlarıyla birlikte Ticaret Borsası Konferans Salonunda Gerçekleşmiştir.