Anayasa Mahkemesi Ceza Temyiz Harcına İlişkin Yasa Hükmünü İptal Etti
        
Anayasa Mahkemesi, 20 Ekim 2011 tarihinde ;

   “ 31.03.2011 günlü 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  13.maddesiyle, 2.7.1964 günlü,492 sayılı Harçlar Kanunu’nun, değiştirilen “IV.Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının, “Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL”  biçimindeki (b) fıkrasının İPTALİNE,  iptal hükmünün,Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine”

karar vermiştir.
 
Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.