Haber
Tarih: 5.09.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 1928

Sayın Valim,

Saygıdeğer protokol üyeleri,

Değerli hakim ve savcılarım,

Değerli meslektaşlarım,

Değerli adliye mensubu arkadaşlarım,

Jandarma ve polis teşkilatının değerli temsilcileri,

Değerli basın mensupları,

2011-2012 adli yılının açılışı nedeniyle düzenlenen bu törene katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.

Yeni yargı yılının hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, yargı çalışanlarına ve ülkemize yararlı olmasını diler, Nevşehir Barosu adına hepinizi saygıyla selamlarım.

Yargının, devletin üç temel organından biri olduğu konusunda kuşku yoktur. Ancak ülkemizde yargı meselesi, bugüne kadar, deyim yerindeyse kavga edenlerin ya da boşanan çiftlerin meselesi gibi görülmüş, yargının, bir toplum meselesi olduğu gözden kaçırılmıştır.

Oysa yargı, bir arada yaşayabilmenin teminatı, toplum hayatının temelidir. Kanunlar kişiler için değil, toplum için yazılır. Mahkemeler tek tek insanları değil, koca bir toplumu yargılamaktadır. Verilen kararlar kişileri değil tüm toplumu ilgilendirmektedir. Meseleye bu açıdan bakmak, gerek uygulayıcılar ve gerekse toplum olarak, yargının ne denli önemli olduğunu kavramak gerekir.

Nitekim ülkemizde son dönemde açılan bazı davalar nedeniyle yapılan tartışmalar, yargının önemini, yargının bir toplum meselesi olduğunu ortaya koymuş, bu sayede yargıdaki sorunlar kamuoyu tarafından da bilinir hale gelmiştir. Yine bu sayede yargı sorunu, yargı camiasının sorunu olmaktan çıkmış, ülkenin sorunu haline gelmiştir.

Değerli konuklar,

Yeni adli yıl başlarken, ülkemizde meydana gelen bu gelişmeleri bir fırsata dönüştürmek bizim elimizdedir. Nitekim bu anlamda ülkemizde, son dönemde, hukuk alanında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Geçtiğimiz yasama döneminde üç temel kanunumuz, neredeyse tamamen değiştirilmiş, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu yasalaşmıştır. Yine ardı ardına yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik paketler açıklanmaktadır. Adalet Bakanlığımız tarafından başlatılan yargı reformu çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Yeni adli yılda yürürlüğe girecek olan bu temel kanunların ve yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların ülkemiz yargısına faydalı olmasını temenni etmekteyiz.

Elbette ki bu yeni uygulamaların işleyen ve işlemeyen yönleri olacaktır. Ancak meseleye yapıcı bakmak, eksik ve noksanlıkları elbirliğiyle gidermek hepimizin görevidir. Ülkemizin, adeta yargı sınavından geçtiği şu günlerde, her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Tüm kurum ve kuruluşları ile devletin ve biz hukukçuların temel görevi, yargının bu sınavı başarıyla geçmesini sağlamak, çağdaş bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak olmalıdır.

Bu uğurda, tüm meslektaşlarımın yalnızca adalet duygusuyla hareket edeceğinden ve ülkemiz hukukunu ileriye taşımak için, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağından şüphem yoktur. Baromuza mensup tüm avukat arkadaşlarım, bu katkıyı vermeye hazırdır.

Değerli konuklar,

Gerçekten de kendisini adalete adamış olan meslektaşlarım, avukat sayısındaki önlenemeyen artışa, günün şartlarına uygun olmayan ve çağın gerisinde kalan Avukatlık Kanununa ve yıllarca birikmiş tüm mesleki sorunlarına rağmen mesleklerini özveriyle yürütmektedir. Oysa güçlü bir savunma olmadıkça adil bir yargılamadan söz etmekte mümkün değildir. Herkes bir gün savunmaya ihtiyaç duyacak, her hukukçu bir gün Avukat olacaktır. Savunmanın önemini anlamak için, savunulacak duruma düşmek ya da savunma tarafına geçmeyi beklemek, gerekmemelidir. Öyleyse diğer yasalar için gösterilen hassasiyet Avukatlık Kanunu için de gösterilmeli, hep birlikte güçlü bir savunma için gereken tedbirler bir an önce alınmalıdır.

Bu çağrılarımıza kulak veren Adalet Bakanlığımız, çağdaş bir Avukatlık Yasasının hazırlanması ve kanunlaştırılması konusunda gerekli her türlü

desteği vereceğini ve bu konuşmayı hazırlarken bulduğum ve beni fazlasıyla heyecanlandıran “Yeni Adli Yılda Yeni Avukatlık Kanunu” parolamıza destek olacağını ifade etmiştir. Türkiye Barolar Birliğimiz başta olmak üzere tüm Barolarımız bu anlamda hazırlıklara başlamış, bir kanun tasarısı ortaya konmaya çalışılmaktadır. Huzurlarınızda, bu uğurda desteğini esirgemeyen Adalet Bakanlığımıza ve emeğini ortaya koyan Türkiye Barolar Birliğimize, tüm barolara ve tüm hukukçulara teşekkür etmek istiyorum.

Değerli konuklar,

Bu duygu ve düşüncelerle yeni başlayan adli yılın, ülke gündeminden düşmeyen ve yargının yıpranmasına neden olan davaların neticelendiği, ülkemizin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik ortamının sağlandığı, artan terör olaylarının barışçıl bir çözüme kavuşturulduğu, daha fazla şehit kanının akmadığı bir yıl olmasını temenni eder, ülkemiz yargısına hizmet etmeyi ödev sayan Nevşehir Barosuna mensup olan tüm meslektaşlarım adına saygılar sunarım.

 

 

 

Av. Fahri KORUCU

Nevşehir Baro Başkanı

 

 

 
 

21.02.2019
AV. MUSTAFA NECMİ ÖNCÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.