Basın Açıklaması
Tarih: 15.02.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 1082

 
 
 
 
                                                                          T.C.
NEVŞEHİR
BAROSU BAŞKANLIĞI
KADIN ve ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
BASIN AÇIKLAMASI
Nevşehir Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu
Bugün bizi bir araya getiren, sözcüklerin boğazımızda düğümlendiği elim bir olay. Nevşehir Barosu 
Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak en temel insan hakkı olan yaşama hakkı elinden alınmış 
kızımız Özgecan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Toplum olarak vicdanımızı kanatan bu olay, kadın ve 
çocuk hukuku üzerinde hassasiyetle çalışan komisyonumuzu bir kat daha derinden yaralamıştır.
Toplumsal anlamda zihinsel dönüşüm yaşanmadığı, kadın ikinci sınıf vatandaş olarak görülmekten 
vazgeçilmediği sürece yazık ki, bu tür olaylar görülmeye devam edecektir. Erkek cinsiyetinin, kaba 
kuvvetin üstün sayıldığı, kadına kolay av gözüyle bakıldığı, hele hele dul ve bekar kadının en kolay 
lokma olarak görüldüğü zihniyetler yok olmadıkça, canlarımız yanmaya devam edecektir. 
Biz, çocuklarımızı yetiştirirken onlara şiddet uygulamamalıyız ki, başkalarının uyguladığı şiddeti de 
normal olarak görmesinler.Üstünlüğün fiziksel güç ve kaba kuvvette değil, merhamet ve incelikte 
olduğunu öğretmeliyiz. 
Her insan, doğuştan getirdiği temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerini de yasal 
sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Bu haklar, başkalarının özgürlük alanına girmeyi meşru kılmaz. 
Bırakınız fiziksel özgürlüğümüz, ruhsal özgürlüğümüze yani psikolojik özgürlüğümüze yönelen 
tecavüzler dahi meşru değildir ve suçtur.   
Nevşehir Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak insan haklarına, bilhassa kadının ve 
çocuğun insan haklarına duyarlılığımız ve toplumsal farkındalığı artırma çabalarımız, aile içi şiddet ve 
kadına karşı şiddet toplumda tamamen ortadan kalkana kadar devam edecektir.
                                                                                           NEVŞEHİR BAROSU 
                                                                          KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

18.02.2019
AV. MUSTAFA NECMİ ÖNCÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.