5 Nisan Avukatlar Günü
Tarih: 4.04.2012 23:00:00| Okunma Sayısı: 2332

 

 

05 Nisan 2012

AVUKATLAR GÜNÜ

BASIN BİLDİRİSİ

 

Çok değerli basın mensupları,

Bildiğiniz gibi 5 Nisan günü, ülkemizde her yıl Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu itibarla bugün burada yine Avukatlar Günü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Bugünü bizler için önemli kılan, yüzyıllardır adalet denilince akla gelen savunma mesleğinin kutsallığıdır. Gerçekten de savunma mesleği adaletin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi, temel unsurudur. Savunma olmadan verilen bir karar, verilebilecek en doğru karar dahi olsa vicdanlarda soru işareti bırakacaktır. Bu denli önemli bir mesleğin mensupları olarak düzenlemiş olduğumuz törene katılan değerli protokol başta olmak üzere, siz değerli basın mensuplarına ve bizi seven ve bize inanan herkese Nevşehir Barosu adına saygı ve şükranlarımı sunarım.

Değerli basın mensupları,

Bugün burada tekrardan kaçınmak adına, daha önce çeşitli vesilelerle dile getirdiğim meselelerden farklı olarak Avukatlık mesleğiyle ilgili iki meseleden bahsetmek istiyorum. 

Birinci husus, yeni anayasa çalışmalarına ilişkindir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde yeni anayasa çalışmaları hız kazanmış, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla çoğulcu bir anayasa yapma çalışmaları birçok önemli konunun önüne geçmiştir. Ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu noktasında kuşku yoktur. Bu inanış, toplumun tüm taraflarının ortak görüşüdür. Bizde Nevşehir Barosu olarak buna inanıyor ve bu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. 

Bizim için anlamlı olan bugün, anayasa çalışmaları yapılırken, yargı bölümünün yeniden ele alınmasının da bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Öteden beri göz ardı edilen ve önceki anayasalarda yer almayan Avukatlık mesleğine, yeni anayasada mutlaka yer verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

 

 

Yeni anayasada, Avukatların da yargının ayrılmaz bir parçası, hatta vazgeçilmesi olduğunun altının çizilmesi, Avukatlık mesleğinin tanımlanması gerekir. Ülkemizde yıllardır var olma, varlığını kabul ettirme mücadelesi veren Avukatların ve bir kamu hizmeti olan Avukatlık Mesleğinin artık anayasaya da konulmasının zamanı gelmiştir. Bu şekilde yapılacak düzenleme ile en azından teorik tartışmalara son verilmiş olacaktır. Bu itibarla, başta Avukatlık mesleğinin tanımlanmasının gerekliliği karşısında, ülkemizde son dönemde başlayan yeni anayasa çalışmalarını destekliyor ve toplumun tüm taraflarının katılımıyla, her düşüncenin temsil edildiği, ülkemizin önünü açacak yeni bir anayasa için gereken katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Mesleğimizle ilgili olarak sizlerle paylaşmak isteğim ikinci husus ise, Avukatlık mesleğine karşı yapılan doğrudan ve dolaylı saldırılardır. Bu durum Avukatın toplumdaki yeriyle doğrudan alakalıdır. Bu konu aslında bir bakış açısı sorunudur. Toplum nezdinde savunmanın önemi artık yeterince anlaşılmış olmasına rağmen, savunma görevini yerine getiren Avukatlarla ilgili mevzuattaki eksiklikler ve uzun süredir mesleğin sorunlarına dair en ufak bir adım atılamamış olması mesleğimizi fazlasıyla saldırıya açık hale getirmektedir. Nitekim geçtiğimiz hafta içinde Afyonkarahisar Barosu Avukatlarından Av. Hüseyin Bürhan HAYRAN ‘ ın sırf taraf vekili olması dolayısıyla öldürülmesi olayı bunun en tipik, ama bir o kadar acı örneğidir. Geçmişte baromuza mensup meslektaşlarımıza yapılan şiddet olaylarıyla da karşılaşılmıştır. Ülkemizde bugüne kadar daha nice meslektaşlarımız mesleğini ifa etmenin bedelini canlarıyla ödemiştir.

Avukatlar gününü kutlamaya hazırlandığımız son günlerde meydana gelen bu acı olay sebebiyle yeri gelmişken, bir kez daha bilinen bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Avukat davanın tarafı değildir. Avukat, taraflar arasında görülen davanın doğurduğu husumetin dışında kalır ve asla husumetin sebebi sayılamaz. Husumeti doğuran olay Avukat değil, bizzat davadaki uyuşmazlıktır. Savunma mesleğini icra eden ve adaletin sağlanmasını kendine görev sayan Avukatlara karşı yapılan bu çirkin saldırılar kınıyor, bu saldırılar karşısında sağ duyulu milletimizi ortak tavır koymaya davet ediyorum. Yine bu vesileyle geçmişte, mesleği uğruna hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımıza Allah’ tan rahmet diliyorum.

 

 

Değerli basın mensupları,

Mesleğin sorunlarının çözümü noktasında Avukatlar olarak bize de büyük sorumluluklar düştüğünün farkında olduğumuzun bilinmesini isterim. Meslekle ilgili meselelerden bahsederken, üzerimize düşen görevleri unutmuş değiliz. Bugüne kadar başkalarına kabahat bulma çabasında olmadık ve bundan sonra da böyle bir çaba içinde olmayacağız.  Suçu başkalarında aramanın “acizlik” anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Ancak Avukatlar olarak tek başımıza tüm sorunların üstesinden gelmemizde imkânsızdır.

Avukat sayısındaki önlenemez artış, artık mesleğin sorunlarına cevap veremeyen Avukatlık Yasası, beraberinde gelen özlük sorunları ve ekonomik sorunlar, ülkemizde Avukatlık mesleğini neredeyse yapılamaz hale getirmiştir.

Bu durum karşısında tek hedefimiz kendi istek ve arzularımızı bir yana bırakıp, mesleğimizin onurunu ayakta tutmaya çalışmak olacaktır. Bu onurlu ve şerefli mesleğin daha fazla yıpranmasına engel olmak, gelecek nesillere temeli sağlam bir meslek bırakmak aynı zamanda görevimizdir. Bu hedefe ulaşmak için, tek başımıza yapacağımız mücadelenin yeterli olmayacağı, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere toplum desteğine de ihtiyaç olduğunun hatırlanmasını, birey olarak bizlere değil, mesleğe değer verilmesini, destek olunmasını arzu ediyor, Avukatlık mesleğiyle ilgili tüm tarafları bu ortak amaç için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Unutmayalım ki, savunmasız yargı, yargısız infaz anlamına gelir.

Bu duygu ve düşünlerle, Avukatlar Günü münasebetiyle düzenlediğimiz etkinliklere gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı teşekkür eder, Nevşehir Barosuna mensup tüm meslektaşlarım ve yönetim kurulumuz adına saygılar sunarım. 

 

                                     

 Av. Fahri KORUCU

Nevşehir Baro Başkanı

16.02.2019
AV. MUSTAFA NECMİ ÖNCÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.