Yeni HMK'da Süreler
Tarih: 1.11.2011 22:00:00| Okunma Sayısı: 3961


1086 no’lu HUMK ve 6100 no’lu HMK’da Süreler

1086 HUMK Madde
SÜRELER
(ESKİ)
K 0 N U L A R
6100 HMK Madde
SÜRELER
(01.10.2011)
193
On gün
Görevsizlik, yetkisizlik kararı üzerine görevli ve yetkili mahkemeye başvuru
20-(1)
İki hafta
34
İlk duruşma
Hâkimin reddi
38-(1)
İlk Duruşma
34
Beş gün
Hâkimin reddi dilekçesine, karşı yanın cevap süresi
38-(5)
Bir hafta
-
-
Ret talebinin incelenmesi
42-(6)
İki hafta
36/A
Yedi gün
Ret talebine ilişkin karara karşı istinaf
43-(2)
Bir hafta
361B
Yedi gün
Ret talebine ilişkin kararların temyizi
44-(2)
Bir hafta
Devletin sorumluluğu, rücu zamanaşımı
46-(3)
Bir yıl
Av.K.41
On beş gün
İstifa eden vekilin, sorumluluğunun devamı
82-(1)
İki hafta
160 vd.
-
Sürelere ilişkin ortak hükümler
90 vd.
---,_-
168
10 gün
Eski hale getirme süresi
96-(1)
İki hafta
177
Yedi gün
Adli tatilde biten sürenin uzaması
104-1)
Bir hafta
-
-
Harç ve gider avansı ödenmesi
120-( 1)
Başvuruda
-
-
Harç ve gider avansı tamamlanması için verilecek süre
120-(2)
İki hafta
195
10 gün
Davaya cevap süresi
127-(1)
İki hafta
195
-
Davaya cevap, hâkimin vereceği azami ek süre
127-(1)
Bir ay
198
Üç gün
Cevap dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için ek süre
130-(1)
Bir hafta
203
On gün
Karşı dava açma süresi, cevapla birlikte
133
İki hafta
209-2
On gün
Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi
136-(1)
İki hafta
215
On gün
Ön inceleme duruşması, delil ibrazı
140-(5)
İki hafta
409
Bir ay
Dosyanın işlemden kaldırılması, harçsız yenileme
150-(3)
Bir ay
409-3
Üç ay
Davanın açılmamış sayılması
150-(4)
Üç ay
-
Islah nedeniyle yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması
178-(1)
Bir hafta
89
Üç gün içinde Yeni dava
Davanın tamamen ıslahı, dilekçe verilme süresi.
180-(1)
Bir hafta
89
Davayı kısmen ıslah edene işlem için verilecek süre.
181-(1)
Bir hafta
-
-
Resmi evraktaki yazı ve imzayı inkâr edene dava açması için verilecek kesin süre
208-(4)
İki hafta
258
İki gün
Tanığın davet edilmesi
243-(2)
Bir hafta
277
Üç gün
Bilirkişinin reddi
272-(3)
Bir hafta
-
-
Bilirkişinin görev süresi
274-(1)
Üç ay
-
-
Bilirkişinin mazereti, bildirme süresi
275-(1)
Bir hafta
283
Bir hafta
Bilirkişi raporuna itiraz süresi
281-(1)
İki hafta
 

1086 no’lu HUMK ve 6100 no’lu HMK’da Süreler - 2 - 1086 HUMK Madde SÜRELER (ESKİ) K 0 N U L A R 6100 HMK Madde SÜRELER (01.10.2011) -

-

Devletin sorumlu bilirkişiye karşı açacağı rücu davasının zamanaşımı

287-(1)

Bir yıl

-

-

Basit yargılama, davaya cevap verme süresi

317-(2)

İki hafta

-

-

Basit yarg. ,duruşma aralıkları, en çok süre

320-(3)

Bir ay

489

On beş gün

Basit yarg., gerekçeli kararın yazılması, en çok süre

321-(2)

Bir ay

-

-

Adli yardımla ertelenen yargılama gideri, taksitle ödeme süresi

339-(1)

Bir yıl

426/D

On beş gün

İstinaf harç ve gider avansı noksanını tamamlama

344-(1)

Bir hafta

426/G

On beş gün

İstinaf başvuru süresi

345-(1)

İki hafta

4261F

Yedi gün

İstinaf dilekçesinin reddi kararına karşı, istinaf yoluna başvuru süresi

346-(2)

Bir hafta

426/G

On beş gün

İstinaf dilekçesine cevap

347-(2)

İki hafta

4261H-

On beş gün

Katılma yoluyla istinaf başvurusu

348-(1)

İki hafta

427

On beş gün

Temyiz yoluna başvuru süresi

361-(1)

Bir ay

435

On beş gün

Temyiz duruşması, çağrı süresi

369-(2)

İki hafta

435

Yirmi gün

Temyiz duruşması, karar süresi

369-(6)

Bir ay

447

Üç ay

Yargılamanın iadesi süresi, öğrenmeden itibaren

377-(1)

Üç ay

447

Bir yıl

Yargılamanın iadesi süresi, (hükmün kesinleşmesinden itibaren)

377-(1)

On yıl

-

-

İhtiyati tedbir, haksız çıkana kaşı tazminat davası açma süresi, teminatın iadesi

392-(2)

Bir ay

-

-

İhtiyati tedbir kararının uygulanması

393-(1)

Bir hafta

-

-

İhtiyati tedbir kararına itiraz süresi

394-(2)

Bir hafta

-

-

İhtiyati tedbir uygulamasına itiraz süresi

394-(3)

Bir hafta

109

On gün

İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler

397-(1)

İki hafta

-

-

İhtiyati tedbir, haksız çıkana karşı tazminat davası zamanaşımı

399–(3)

Bir yıl

-

-

Delil tespiti kararı, itiraz süresi

402-(3)

Bir hafta

---

---

Tahkim sözleşmesine aykırılık, itiraz süresi

409-(1)

İki hafta

520

Yedi gün

Tarafların hakemlerini belirlemeleri

416-1/c

Bir ay

---

---

Hakem heyeti hukukçu üyesinin kıdemi

416-1/d

Beş yıl

521

Beş gün

Hakemlerin reddi süresi

418-(2)

İki hafta

---

---

Ret talebinin kabul edilmemesi, mahkemeye başvurma süresi

418-(3)

Bir ay

529

Altı ay

Tahkim süresi

427-(1)

Bir yıl

---- -

-----

Hakem kararına karşı iptal davası açma süresi

439-(4)

Bir ay

432

On beş gün

Hakem kararının temyizi, başvuru süresi

-

------

20.02.2019
AV. MUSTAFA NECMİ ÖNCÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.